teamviewer-progarm-use

ทีมวิวโปรแกรมสื่อสารระยะไกลที่ใครๆบอกว่าเยี่ยม

โปรแกรม

TeamViewerการที่เราจะทำอะไรในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นถ้าไม่มีความรู้ความสามารถก็อาจจะทำให้สิ่งที่เราทำไปนั้นเกิดข้อผิดพลาดได้โดยอาจจะจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีปัญหาได้ทั้งในเรื่องของการโหลดโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์และไวรัสต่างๆที่สามารถแทรกมาในการโหลดข้อมูลได้จึงทำให้เราควรระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นด้วยรวมถึงลักษณะการลงโปรแกรมก็ไม่เหมือนกันตามโดยการที่จะอธิบายให้ใครสักคนเพื่อที่จะทำตามนั้นถ้าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะการเห็นภาพหน้าจอของตัวเองไม่เหมือนกันทั้งลักษณะการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ซึ่งบางโปรแกรมต้องใช้การลงเพียงครั้งเดียวด้วยการจำกัดของแผ่นที่ใช้ลงโปรแกรมจึงต้องใช้ผู้ที่เคยลงโปรแกรมแล้วมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆด้วย ในอดีตเราอาจจะต้องใช้หรือวานคนที่มีความรู้ไปลงโปรแกรมให้เราหรือไม่มีจริงๆ ก็ถึงขั้นต้องยกคอมพิวเตอร์ไปจ้างช่างให้ลงโปรแกรมที่ร้านเลยทีเดียวแต่ในสมัยนี้ มีการคิดค้นโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านมีความสะดวกในการจัดการหรือคอมพิวเตอร์ของท่านโดยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ามาช่วยท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางพียงแค่ท่านโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า ทิมวิว มาใช้ก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจักการคอมพิวเตอร์ของคุณได้แล้วกล่าวคือโปรแกรมนี้จะทำหน้าทีเป็นโปรแกรมการสื่อสารระยะไกลซึ่งสามารถให้ผู้อื่นบังคับสั่งการหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ โดยจะสามารถบังคับเม้าและพิมพ์โดยผ่านอุปกรณ์ของตัวเองได้เลย ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าคนที่เราให้เขาเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถไว้ใจได้ เพราะการที่เขาเข้ามาเขาสามารถดึงโปรแกรมที่สำคัญๆออกไปได้อีกด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราปลอดภัยคือต้องอยู่ดูตอนที่เขาลงโปรแกรมให้เราอยู่โดยตลอด และเมื่อแก้ไชเสร็จก็เปลี่ยนรหัสใหม่เพียงเท่านี้ก็ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีความปลอดภัยที่สูงขึ้นอีกด้วย